دانلود آهنگ بت عیار گیتی پاشایی
کاور آلبوم آرزوهاترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد
[گیتی]
هر لحظه به شکلی بت عیّار بر آمد
هر دم به لباس دگر آن یار بر آمد

دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد

[گروه]
دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد


[گیتی]
گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق


[گروه]
خود رفت به کشتی


[گیتی]
گه گشت خلیل و به دل نار بر آمد


[گروه]
آتش گل از آن شد
دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد


[گیتی]
یوسف شد و از مصر فرستاد قمیصی


[گروه]
روشنگر عالم

[گیتی]
از دیده ی یعغوب چو انوار بر آمد

[گروه]
تا دیده عیان شد

[گیتی]
دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد

[گروه]
دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد
[گیتی]
هر لحظه به شکلی بت عیّار بر آمد
هر دم به لباس دگر آن یار بر آمد

دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد

[گروه]
دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد


[گیتی]
می گشت دمی چند بر این روی زمین او

[گروه]
از بهرِ تفرج

[گیتی]
عیسی شد و بر گنبد دوار بر آمد

[گروه]
تسبیح کنان شد
دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد


[گیتی]
یوسف شد و از مصر فرستاد قمیصی


[گروه]
روشنگر عالم

[گیتی]
از دیده ی یعغوب چو انوار بر آمد

[گروه]
تا دیده عیان شد

[گیتی]
دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد

[گروه]
دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد[گیتی]
هر لحظه به شکلی بت عیّار بر آمد
هر دم به لباس دگر آن یار بر آمد

دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد


[گروه]
دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد


[گیتی + گروه]
دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد

دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد

دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد

متن ترانه بت عیار 10 سال و 5 ماه پیش در تاریخ 7/27/2004 و ساعت 3:25:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Boteh Ayar Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393