نگاه
از همایون
حرف دل
از راستین وقاری
فکر و خیال
از سپهر خلسه
اشتباه گرفتی
از نیکان قربانی

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393