به تو چه
از متین دو حنجره
فکر و خیال
از سپهر خلسه
فقیر
از متین دو حنجره
مبتلا
از مهرنوش

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393