راه
از شهره صولتی
نمی ذارم بری
از شهره صولتی
حرف دل
از راستین وقاری
انقدر دوست دارم
از شهره صولتی

This page was generated in 0.03 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393