نمی ذارم بری
از شهره صولتی
طلسم ( با شهرام شبپره )
از شهره صولتی
خلوت خانه
از شهره صولتی
شب شکار
از شهره صولتی

This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393